‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Ontslag en beëindigingsregeling l Rechtsgevoel

Werkgever en werknemer kunnen een beëindigingsregeling sluiten zonder een ontslagprocedure te voeren. Het dienstverband wordt dan beëindigd op de voorwaarden, die in onderling overleg zijn afgesproken. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

Lees hieronder meer!

Checklist vaststellingsovereenkomst

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten:

 

 • Het dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd.
 • Er is geen dringende reden voor het ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet).
 • De opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang).

 

Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden?

 

 • De naam en het adres van de werkgever en van de werknemer;
 • De bedenktijd van de werknemer om binnen 14 dagen alsnog te besluiten van de vaststellingsovereenkomst af te zien;
 • De datum en plaats, waarop de werkgever en de werknemer tot ondertekening van de vaststellingsovereenkomst zijn overgegaan.

 

De vaststellingsovereenkomst kan een regeling bevatten op de volgende punten:

 

 • Hoogte van de ontslagvergoeding
 • Vrijstelling van werk;
 • Eindafrekening, waaronder de opname of uitbetaling van verlof;
 • Inleveren van eigendommen van de werkgever;
 • Concurrentie- of relatiebeding;
 • Pensioen;
 • Collectieve zorgverzekering;
 • (Positief) getuigschrift en/of referenties;
 • Geheimhouding van bedrijfsinformatie en/of van de gemaakte afspraken;
 • Vergoeding door de werkgever van de kosten van juridisch advies;
 • Interne communicatie over het ontslag en het afscheid;
 • Finale kwijting.

 

Let op: een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst is maatwerk. Laat deze altijd juridisch beoordelen, voordat tot ondertekening wordt overgegaan.

 

Uw vaststellingsovereenkomst laten checken?

 

Voor juridisch advies in een ontslagkwestie en concrete hulp bij een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsregeling kunt u bij Rechtsgevoel terecht. Neem contact op en maak een afspraak met Mieke Bosma. Bel: 06-81113000 of mail: info@rechtsgevoel.nl!

 

Voor meer informatie: www.rechtsgevoel.nl. 

 

ontslag loon arbeidsongeschiktheid arbeidsconflict bezwaar UWV SVB

Rechtsgevoel Juridisch Advies Rechtshulp Zwolle Ommen

Laatste nieuws

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging MKB als gevolg van pensioen of overlijden

Werkgevers moeten een transitievergoeding betalen aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is geëindigd of niet…

› Hele artikel

Visie werknemer (en werkgever) op reintegratie vanaf 1 juli 2023 verplicht vastleggen (wet Verbetering Poortwachter)

De wet Verbetering Poortwachter legt tijdens de eerste twee jaar van ziekte een aantal verplichtingen aan de werkgever èn de…

› Hele artikel

Maak zelf een vaststellingsovereenkomst met de handige online tool van Rechtsgevoel!

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten: dienstverband dient op initiatief van…

› Hele artikel