‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Bezwaarprocedure AOW, WAO, WIA, WMO, WW, ZW

Bent u het niet eens met een beslissing van het UWV, de SVB of van uw Gemeente? Dan kunt u tegen deze beslissing bezwaar indienen.

Lees hieronder verder!

Bezwaar indienen is mogelijk, wanneer u het niet eens bent met een beslissing van het UWV of de SVB of uw Gemeente wat betreft een uitkering of voorziening op grond van onder meer:

U kunt dan binnen de in de beslissing aangegeven bezwaartermijn (meestal 6 weken na de datum waarop de beslissing is afgegeven) een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift kan ertoe leiden dat de betreffende instantie, zoals het UWV of de SVB of uw Gemeente, de beslissing wijzigt.

Misschien denkt u dat het geen zin heeft te vechten tegen grote organisaties als het UWV of de SVB of ziet u op tegen het voeren van een procedure bij de Gemeente? Rechtsgevoel staat u bij tijdens de bezwaarprocedure door concrete hulp te bieden bij het opstellen van een bezwaarschrift.

Alvast belangrijk om te weten dat UWV, SVB en Gemeente een vergoeding voor (een deel van) de gemaakte kosten voor juridisch advies kunnen geven, wanneer aan uw bezwaar tegemoet wordt gekomen. In het bezwaarschrift moet dan wel om een kostenvergoeding worden gevraagd.

Neem tijdig contact op met Rechtsgevoel voor het maken van een afspraak!

Reacties van cliënten:


“Hartelijk bedankt voor alles wat je voor mij hebt gedaan richting het UWV. Zonder jouw hulp was het  nooit gelukt te komen waar ik nu sta, ik ben je eeuwig dankbaar. Mocht het te sprake komen dat iemand hulp nodig heeft dan zal ik je van harte aanbevelen.”

“Wat fijn dat jij alles tot het einde op de juiste manier hebt afgehandeld en je niet hebt laten afschepen door de SVB. Dank!”

“De bezwaarzaak is uitstekend afgehandeld. We willen u bedanken voor uw inzet en zullen in geval van problemen met de Gemeente zeker weer een beroep op u doen!”

WIA ZW WAO WMO AOW WW