‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’

Nieuws

Checklist vaststellingsovereenkomst

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de vaststellingsovereenkomst op de volgende punten:   Het dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd. Er is geen dringende reden voor het ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet). De opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang).   Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden?   De naam en het adres van de werkgever en van de werknemer; De bedenktijd van de werknemer om binnen 14 dagen…

› Hele artikel

Rechtsgevoel en het recht van het gevoel

HET RECHT VAN HET GEVOEL Te veel problemen rond werk en uitkering worden te snel de juridische molen ingetrokken. In de kille zakelijkheid die dan ontstaat wordt het rechtsgevoel soms gemangeld. In een sfeer van kille zakelijkheid is er nauwelijks ruimte voor emotie. Er kan recht gedaan worden, maar dat wil niet zeggen dat die uitkomst de betrokkene ook een goed rechtsgevoel geeft. Mieke Bosma wil daar iets aan doen. De Zwolse richtte het adviesbureau Rechtsgevoel op. „Het menselijke aspect in conflicten rond werk en inkomen is heel belangrijk, maar verdwijnt bij een juridische procedure toch vaak naar de achtergrond”,…

› Hele artikel

Overzicht voor werkgever en werknemer (wet Verbetering Poortwachter):

  Stap 1: Ziekmelding (1e ziektedag) Ziekmelding door werknemer; registratie daarvan door werkgever.   Stap 2: Probleemanalyse (week 6) Werkgever maakt afspraak voor werknemer met bedrijfsarts, die Probleemanalyse opstelt.   Stap 3: Plan van Aanpak (week 8) Werkgever en werknemer stellen Plan van Aanpak op en benoemen casemanager.   Stap 4: Bijstelling(-en) Probleemanalyse (bij wijzigingen) Bedrijfsarts stelt bij wijzigingen in medische situatie van werknemer Bijstelling(-en) van Probleemanalyse op.   Stap 5: Bijstelling(-en) Plan van Aanpak (bij wijzigingen) Werkgever en Werknemer blijven in gesprek en leggen dit vast. Wijzigingen in Plan van Aanpak komen in Bijstelling(-en) Plan van Aanpak.   Stap…

› Hele artikel

Wijziging Juridisch Spreekuur Werk Uitkering en Kanker

Rechtsgevoel, het adviesbureau voor werk en uitkering te Ommen en Zwolle, biedt in samenwerking met Inloophuis De Zonnesteen maandelijks een Juridisch Spreekuur Werk Uitkering en Kanker op het kantoor van Rechtsgevoel in Ommen aan de Van Reeuwijkstraat 32. Mieke Bosma van Rechtsgevoel geeft in een persoonlijk gesprek juridisch advies op maat aan mensen, die met kanker te maken hebben en met vragen geconfronteerd worden over werkhervatting, re-integratie, ontslag, WIA-aanvraag of problemen met het UWV. Het kosteloze spreekuur biedt de mogelijkheid voor specifieke vragen op het gebied van werk en kanker. Rechtsgevoel biedt daarbij naast een luisterend oor, deskundige ondersteuning en professionele…

› Hele artikel

Rechtsgevoel nu ook in Ommen!

Begin 2005 startte Mieke Bosma in Zwolle haar eigen juridisch adviesbureau Rechtsgevoel onder het motto ‘Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig!’ Na een juridische HBO-opleiding is ze 10 jaar werkzaam geweest als rechtshulpverlener bij een grote, landelijk bekende vakbond. Ze leerde daar de kneepjes van het vak. Het persoonlijk behartigen van de belangen van werknemers, werkgevers en mensen met een uitkering of voorziening ligt haar na aan het hart. In de dagelijkse praktijk van Rechtsgevoel staat een snelle en praktische afhandeling van juridische kwesties voorop. Zaken komen niet op een grote stapel terecht. Mieke Bosma staat…

› Hele artikel

Wijziging telefoonnummer Rechtsgevoel l Juridisch Advies

Het vaste telefoonnummer (038-4530074) en het faxnummer (038-4534722) van Rechtsgevoel zijn komen te vervallen. Rechtsgevoel is nu telefonisch bereikbaar op: 06-81113000! Natuurlijk kunt u voor advies ook per mail contact opnemen: info@rechtsgevoel.nl of leg uw vraag digitaal voor aan Mieke Bosma! Voor  informatie over werk en uitkering kunt u bij Rechtsgevoel terecht. Neemt u gerust contact op of maak een afspraak met Mieke Bosma. Meer lezen? Kijk op:  www.rechtsgevoel.nl  

› Hele artikel

Juridische hulp bij ziekte & reïntegratie l Rechtsgevoel

Wetten en regels: Tijdens ziekte en re-integratie gelden voor u en uw werkgever verschillende verplichtingen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter. Er komt veel op u af, zoals overleg met uw werkgever over een (bijstelling) Plan van Aanpak. Later stelt u samen met uw werkgever de Eerstejaarsevaluatie en Eindevaluatie op. Mieke Bosma van Rechtsgevoel kijkt met u mee naar uw individuele situatie en geeft advies, helpt bij het invullen van formulieren of gaat met u mee naar overleg met uw werkgever.   Arbodienst: Nadat u zich heeft ziek gemeld, ontvangt u een oproep van de arbodienst. De bedrijfsarts beoordeelt of u ziek…

› Hele artikel

Ontslag en beëindigingsregeling l Rechtsgevoel Zwolle

Bij de beoordeling van de WW-aanvraag toetst het UWV de beëindigingsovereenkomst op de volgende punten: Het dienstverband dient op initiatief van de werkgever te zijn beëindigd. Er is geen dringende reden voor het ontslag (dus geen sprake van ontslag op staande voet). De opzegtermijn dient correct in acht te zijn genomen (de datum, waarop het dienstverband eindigt èn de datum van ondertekening zijn daarbij van belang).   Wat is verder van belang om in de vaststellingsovereenkomst te vermelden? De naam en het adres van de werkgever en van de werknemer. De bedenktijd van de werknemer om binnen 14 dagen alsnog…

› Hele artikel

Vrijstelling Sollicitatieplicht WW l Rechtsgevoel Zwolle

Het is mogelijk om bij het UWV (via de Werkmap) voor een bepaalde periode ontheffing van de sollicitatieplicht voor de WW te vragen, zoals in de volgende situaties: verrichten van mantelzorg, voor bijvoorbeeld een familielid. Er moet aangetoond worden dat het gaat om zorg, die meer tijd en energie kost dan de normale ziekenzorg. Wanneer het UWV vrijstelling verleent van de sollicitatieplicht vanwege mantelzorg, kan dit voor maximaal 6 maanden worden verleend. Is er sprake van een heel uitzonderlijke situatie? Dan kan de termijn steeds met 1 maand verlengd worden; in de privésfeer vindt plotseling een crisissituatie plaats. Het UWV…

› Hele artikel

WW-nieuws l Rechtsgevoel

Dagloon: Het dagloon bepaalt de hoogte van de uitkering. Berekening vanaf 1 juli 2015: Vanaf 1 juli 2015 vindt de berekening van het dagloon voor de WW-uitkering plaats op basis van het SV-loon (loon Sociale Verzekeringen dat vermeld staat op de loonspecificatie) dat een werknemer verdiende in het jaar vóór de eerste werkloosheidsdag (referteperiode) bij 1 of verschillende werkgevers. Wanneer iemand korter dan 1 jaar heeft gewerkt, komt het dagloon WW lager uit dan het gemiddelde dagloon van het verdiende inkomen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het dagloon WW van bijvoorbeeld seizoenswerkers, flexwerkers, maar ook voor de arbeidsongeschikte werknemer, die…

› Hele artikel